Uwarunkowania psychologiczne. Co jest przyczyną uzależnienia?

PDPics / Pixabay

Czynniki psychiczne a uzależnienia

Uzależnienie, bez względu na to, co jest jego źródłem, jest bardzo poważnym i niebezpiecznym zaburzeniem, mogącym nieść ze sobą szereg groźnych konsekwencji, zarówno w sferze społecznej (zanik więzi, rozluźnienie relacji, kłótnie i nieporozumienia), zawodowej (trudności w odnalezieniu się na rynku pracy, utrata miejsca zatrudnienia, spowolniona kariera zawodowa), finansowej (przeznaczanie większości zarobków na substancje bądź czynności powodujące uzależnienie) oraz zdrowotnych (w zależności od rodzaju uzależnienia, często uzależnienie kończy się śmiercią).

uwarunkowania psychologiczne

Uwarunkowania psychologiczne, wpływające na rozwój uzależnień, podzielić można na kilka grup. Pierwsza z nich ma na celu zaspokojenie różnego rodzaju potrzeb jednostki. Substancja lub czynność, której nadużywamy, może zastąpić nam to, czego naprawdę potrzebujemy, dając chwilową ulgę i zapomnienie. Druga tyczy się ucieczki od realnego świata w świat iluzji, w której wszelkie kłopoty i problemy znikają. W rzeczywistości jednak nie tyle znikają, co narastają, przez co trzeba pić więcej i więcej. Również różne zaburzenia psychiczne mogą wpłynąć na szybkość uzależnienia. Bez względu na przyczynę niezbędne przy uzależnieniu jest leczenie, głównie za pomocą terapii.

 

Możesz również polubić…