Powody alkoholizmu. Z czego wynika uzależnienie od alkoholu

Przyczyny picia alkoholu

Alkoholizm jest w dzisiejszych czasach zjawiskiem powszechnym, choć nie nowym. Mimo, że kojarzy się głównie z nietrzeźwymi osobami przesiadującymi pod osiedlowymi sklepami, przyczyny uzależnienia od alkoholu są różne, dlatego może ono dotknąć każdego – bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy wykonywany zawód. Jakie są więc główne powody alkoholizmu?

przyczyny uzależnienia od alkoholu

Przyczyny sięgania po alkohol podzielić można na kilka grup. Pierwsza z nich to przyczyny medyczne – alkoholizm jest chorobą, dlatego powodować mogą go konkretne właściwości organizmu uzależnionej osoby, uwarunkowania genetyczne, fizjologiczne itd. Druga grupa to przyczyny psychologiczne – uzależnienie może być objawem różnego rodzaju zaburzeń danej jednostki.

powody alkoholizmu

Alkoholizm może mieć również podłoże pedagogiczne, czyli wynikać ze źle przeprowadzonego procesu socjalizacji. Przyczyny kulturowe zakładają, że osoba uzależniona czerpie wzorce z otoczenia, w którym przebywa, nabiera tych samych nawyków, chce się dostosować. Przyczyny alkoholizmu w rodzinie mogą być również dziedziczne.

Możesz również polubić…