Przyczyny uzależnień. Co powoduje uzależnienia?

Uzależnienie to nacisk, jaki odczuwa dany człowiek, aby spożywać określone środki (naturalne lub chemiczne), albo wykonywać określone czynności. Do najbardziej znanych należy uzależnienie od narkotyków, uzależnienie od papierosów i alkoholizm, ale zdarzają się też coraz częściej takie zaburzenia, jak zakupoholizm czy uzależnienie od mediów społecznościowych i Internetu. Wciąż bardzo rozpowszechniony jest też pracoholizm – statystycznie cierpi na niego prawie 50% dorosłych Polaków.

Przyczyny uzależnień

Są trzy podstawowe grupy czynników, które mogą wpłynąć na spowodowanie uzależnienia, głównie od środków chemicznych. Pierwsze z nich to czynniki biopsychiczne (zaburzenia emocjonalne, zaburzony rozwój osobowości, nadpobudliwość, słaba odporność na stres, choroby somatyczne, zaburzenia psychiczne itd.), psychospołeczne (źle działające środowisko rodzinne albo szkolne, niezaspakajające podstawowych potrzeb, odreagowywanie niepowodzeń, uciekanie w świat iluzji itp.) oraz kulturowe (określona moda, brak rozrywek, nuda, duża dostępność środków odurzających, brak perspektyw na przyszłość itd.)

 

Możesz również polubić…